<B>Landschap Overijssel</B> Landschap Overijssel zet zich in voor het herstel, behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in Overijssel. Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Wij werken actief samen met overheden en particulieren. Waar het kan proberen wij adviezen te geven en <A HREF="http://www.landschapoverijssel.nl">Landschap Overijssel</A><BR>Kijk op <U>www.landschapoverijssel.nl</U>
> LinkLib.nl > Overijssel > Meer Overijssel links